tirsdag 6. november 2012

torsdag 25. oktober 2012

Custom Bike Show 2004

Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004
Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004Custom Bike Show 2004

Custom Bike Show 2004, a set on Flickr.

Started uploading some images to flickr, will add more.

lørdag 20. oktober 2012

Worldwide Photo Walk - Oslo

5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo
5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo
5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo
5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo5th WWPW - Oslo

Worldwide Photo Walk - Oslo, a set on Flickr.

Some of my images from the photowalk.
Noen av mine bilder fra årets "Photowalk".